Full Teaching Schedule

September 9, 2018 - 10:00am
Teaching: Maria Barker
-----------------------------------------------------
September 16, 2018 - 10:00am
Teaching: Jean Brown
-----------------------------------------------------
September 23, 2018 - 10:00am
Teaching: Donald Connerly
-----------------------------------------------------
September 30, 2018 - 10:00am
Teaching: Mary Brown
-----------------------------------------------------
October 7, 2018 - 10:00am
Teaching: Wendy Dorsey (Camp Meeting)
-----------------------------------------------------
October 14, 2018 - 10:00am
Teaching: Gail Arnall
-----------------------------------------------------
October 21, 2018 - 10:00am
Teaching: Kent Beduhn
-----------------------------------------------------
November 4, 2018 - 10:00am
Teaching: Mathias Martin
-----------------------------------------------------
November 11, 2018 - 10:00am
Teaching: Kate Lasso
-----------------------------------------------------
November 25, 2018 - 10:00am
Contemplative Service
-----------------------------------------------------